Je riadením údajov stratégia navrhovania pracoviska vo vašej spoločnosti?

Ako môžu rozhodnutia založené na dátach zvýšiť spokojnosť a produktivitu zamestnancov