Hlavná Viesť 30 citátov o dôvere, vďaka ktorým budete premýšľať

30 citátov o dôvere, vďaka ktorým budete premýšľať

Dôveru si buduje a udržiava mnoho malých krokov v priebehu času.

Dôvera nie je záležitosťou techniky, trikov alebo nástrojov, ale charakteru.Dôveruje sa nám kvôli nášmu spôsobu bytia, nie kvôli našim vylešteným exteriérom alebo našej odbornej komunikácii.

Tu je niekoľko citátov, ktoré by mohli byť užitočné pri uvažovaní o úlohe dôvery vo váš život a vedenie:

1. „Budovanie reputácie trvá 20 rokov a jej zničenie je päť minút.“ - Warren Buffett2. „Potrebujeme do svojho života ľudí, s ktorými by sme mohli byť čo najotvorenejší. Skutočné rozhovory s ľuďmi sa môžu javiť ako jednoduchý a zrejmý návrh, ale vyžaduje to odvahu a riziko. ““ - Thomas Moore

3. „Lepidlom, ktoré drží všetky vzťahy pohromade - vrátane vzťahu medzi vodcom a vedeným - je dôvera a dôvera je založená na integrite.“ - Brian Tracy

4. „Dôvera je ako krvný tlak. Je tichý, nevyhnutný pre dobré zdravie a v prípade zneužitia môže byť smrteľný. “ - Frank Sonnenberg, autor Riaďte sa svojím svedomím5. 'Len si dôveruj, potom budeš vedieť, ako žiť.' - Johann Wolfgang von Goethe

6. „Lepšie je dôverovať človeku, ktorý sa často mýli, ako tomu, ktorý nikdy nepochybuje.“ - Eric Sevareid

7. „Na vykonanie dôveryhodného tanga sú potrební dvaja - ten, kto riskuje (správca), a ten, kto je dôveryhodný (správca); každý musí hrať svoju rolu. - Charles H. Green, Dôveryhodný poradca

8. „Zdá sa mi, že vodcovia, ktorí pracujú najefektívnejšie, nikdy nehovorte„ ja “. A to nie je preto, že sa sami naučili, aby nehovorili „ja“. Nemyslia si „ja“. Myslia si „my“; myslia si „tím“. Rozumejú svojej práci tak, aby bol tím funkčný. Prijímajú zodpovednosť a nevyhýbajú sa jej, ale „my máme kredit… To je to, čo vytvára dôveru a čo vám umožňuje splniť úlohu.“ “ - Peter Drucker, autor Správa pre budúcnosť

9. „Dôvera sa buduje, keď je niekto zraniteľný a nevyužíva sa z neho výhody.“ - Bob Vanourek, autor Triple Crown Leadership

10. „Najlepším spôsobom, ako zistiť, či niekomu môžete dôverovať, je dôverovať mu.“ --Ernest Hemingway

11. „Ak vo svojej spoločnosti nemáte dôveru, nemôžete ju preniesť na svojich zákazníkov.“ - Roger Staubach

12. „Ľudia, ktorí budú mať oprávnenú a úplnú dôveru, dôveru vrátia.“ - Abrahám Lincoln

13. „Dôvera je mazanie, ktoré umožňuje organizáciám pracovať.“ - Warren Bennis

14. „Dôverujte, ale preverujte.“ - Ronald Reagan

15. ́Dôverujte si znova a znova. Keď sa úroveň dôvery dostatočne zvýši, ľudia prekročia zjavné limity a objavia nové a úžasné schopnosti, o ktorých predtým nevedeli. “ - David Armistead

16. „Ľudia nasledujú vodcov podľa vlastného výberu. Bez dôvery získate v najlepšom prípade zhodu. ““ --Jesse Lyn Stoner, autorka Plná para vpred

17. „Keď sa ľudia navzájom ctia, existuje dôvera, ktorá vedie k synergii, vzájomnej závislosti a hlbokej úcte. Obe strany sa rozhodujú a rozhodujú na základe toho, čo je správne, čo je najlepšie a čo sa hodnotí najviac. ““ - Blaine Lee

18. „Keď sa nadaný tím venuje nesebeckej dôvere a kombinuje inštinkt s smelosťou a úsilím, je pripravený ísť.“ - Patanjali

19. „Ten, kto nedôveruje dostatočne, tomu nebude dôverovať.“ - Lao Tzu

20. „Vedenie si vyžaduje päť zložiek - mozog, energiu, odhodlanie, dôveru a etiku. Kľúčové výzvy súčasnosti sú z hľadiska posledných dvoch - dôvera a etika. ““ - Fred Hilmer

21. 'Musíte dôverovať ľuďom a veriť im, inak sa život stane nemožným.'- Anton Čechov

cuantos años tiene mendeecees harris

22. „Múdri ľudia vkladajú svoju dôveru do myšlienok a nie do okolností.“ - Ralph Waldo Emerson

23. „Niekoľko vecí pomáha jednotlivcovi viac ako iba zodpovednosť zaň a dať mu najavo, že mu dôveruješ.“ - Booker T. Washington

24. „Je to vzájomná dôvera, ktorá je viac ako vzájomný záujem, čo drží ľudské asociácie pohromade.“ - H. L. Mencken

25. „Keď je dôveryhodný účet vysoký, komunikácia je ľahká, okamžitá a efektívna.“ --Stephen R. Covey

26. „Dôverovať je väčšia pochvala ako byť milovaný.“ - George MacDonald

27. „Keď dôjde na nedôveru, láska vyhasne.“ - Írske príslovie

28. „Dôvera je budovaná dôsledne.“ - Lincoln Chafee

29. „Naučiť sa dôverovať je jednou z najťažších úloh v živote.“ - Isaac Watts

30. „Kto je v malých veciach nedbalý na pravdu, tomu sa nedá dôverovať.“ - Albert Einstein

Najcennejšou vecou na tomto svete je dôvera. Zarobenie môže trvať roky a strata len pár sekúnd, takže je dôležité udržiavať dôveru v popredí všetkého, čo robíte. Môže to zmeniť váš život a vedenie.

Začnite dnes sústredeným úsilím kultivovať, zarábať a budovať dôveru a objavovať rozdiely, ktoré môžu urobiť.