Ste „malý obr“?

Nie každý vlastník firmy meria úspech výlučne na základe výsledku hospodárenia. Zoznámte sa s ostatnými ako ste vy.

Analýza bonity

Zameranie sa na hotovostný tok potenciálneho zákazníka s cieľom analyzovať dôveryhodnosť.

Výkaz peňažných tokov

Členenie výkazu peňažných tokov a metódy na zjednodušenie postupu.