Hlavná Starať Sa Posudzovanie, či môžete (alebo by ste mali) požiadať zákazníkov, aby si pozreli svoje očkovacie karty

Posudzovanie, či môžete (alebo by ste mali) požiadať zákazníkov, aby si pozreli svoje očkovacie karty

Ako bude viac Američanov očkovaných proti Covid-19, možno by vás zaujímalo, či je bezpečný návrat do práce a či môžete zákazníkom osobne vyhovieť. Jedným zo spôsobov, ako uľahčiť tento návrat, je vyžadovať, aby vaši zákazníci aj zamestnanci sa dajú zaočkovať. Ale šliapajte naľahko, pretože vyžadovanie očkovacej látky - alebo dokonca jej dôkaz - môže byť pre podniky mínovým poľom.

adam williams marido john atwater

Vo väčšine prípadov môžete požadovať, aby boli zamestnanci očkovaní, pretože zaistenie bezpečného pracoviska je vašou zodpovednosťou. Podľa zákona o Američanoch so zdravotným postihnutím budete musieť zariadiť ubytovanie pre zamestnancov, ktorí nedostanú očkovaciu látku z dôvodu konkrétneho zdravotného postihnutia alebo úprimnej náboženskej námietky - zákona zameraného na ochranu zraniteľných Američanov pred diskrimináciou a nespravodlivým alebo nerovným zaobchádzaním. od podnikateľov a iných inštitúcií.Pokiaľ ide o zákazníkov, otázka je nejasnejšia. Vo väčšine štátov vám podľa zákona nič nebráni v tom, aby ste požiadali o očkovací preukaz zákazníka, hovorí Carrie Hoffman, partnerka a právnička v zamestnaní v dallasskej právnickej firme Foley & Lardner. 2. apríla guvernér Floridy Ron DeSantis podpísal dohodu výkonný príkaz , ktorým sa zakazuje štátnym a miestnym vládnym agentúram a podnikom, ktoré dostávajú štátne prostriedky, požadovať takzvané očkovacie pasy alebo dokumentáciu preukazujúcu, že jednotlivec bol očkovaný proti Covid-19.

Avšak všade inde je kontrola očkovacích preukazov zákazníkov podľa uváženia zamestnávateľa, hovorí Hoffman. Ak ľudia odmietnu predložiť dokumentáciu o očkovacej látke, nemusíte im slúžiť. Samozrejme, odmietnutie niekoho vstupu alebo poskytnutia služby z dôvodu nesúladu môže mať za následok právne kroky uvedeného jednotlivca, pretože pokyny ADA sa rozširujú na zákazníkov aj zamestnancov. Inými slovami, budete musieť poskytnúť primerané ubytovanie zdravotne postihnutým osobám alebo zákazníkom, ktorých náboženské vyznanie im neumožňuje očkovanie.

Overenie, či má niekto na mieste náboženskú výnimku alebo zdravotné postihnutie, môže byť príliš ťažké urobiť spoločne. Čo je ešte ťažké? Overenie, či zákazníci skutočne dostali požadované dávky vakcíny.Plánovači svadieb teraz do toho narážajú, hovorí Katherine Frost, generálna riaditeľka a zakladateľka spoločnosti ORO, softvérovej spoločnosti na plánovanie udalostí typu všetko v jednom so sídlom v Bostone. Keď sa udalosti začnú vracať, Frost tvrdí, že páry sa opierajú o malých predajcov, s ktorými spolupracujú, aby skontrolovali očkovacie karty personálu miesta konania a zoznamu hostí.

cuantos años tiene maggie johnson

Miesta môžu požiadať personál na mieste o predloženie očkovacích preukazov. Na strane zoznamu hostí môžu páry a ich plánovač udalostí pred veľkým dňom požiadať o očkovanie očkovacích preukazov alebo negatívny výsledok testu Covid-19. Keď budú pozvánky vychádzať, účastníkom sa môže začať zobrazovať konkrétne znenie týkajúce sa tejto požiadavky. Spolu s RSVP bude možno potrebné predložiť dôkaz, že sú krytí.

Tieto bezpečnostné opatrenia často prichádzajú s pridanými „poplatkami Covid,“ poznamenáva Frost. Existujú náklady na pokrytie zamestnancov, ktorí si musia vziať čas na očkovanie alebo na testovanie. Možno budú musieť platiť pracovníkov za vykonávanie kontrol teploty na mieste. Frost tiež upozorňuje, že tento proces môže tiež vyzerať inak v každom štáte na základe jeho distribúcie vakcín, miestnych pokynov pre zhromaždenia medzi verziou vonku a splnomocnení miestnych masiek.A dokonca aj keď urobíte krok, ktorým je ustanovenie kontrolného bodu očkovania pri vstupe do vašej firmy alebo udalosti, neexistuje žiadny skutočný spôsob, ako policajné očkovacie preukazy policajne skontrolovať. Nie sú ako vodičské preukazy, ktoré je ťažké predstierať, hovorí Hoffman. Check Point Research , poskytovateľ riešení pre kybernetickú bezpečnosť pre štátne a podnikové spoločnosti v Kalifornii, ktorý sídli v San Carlos, uvádza, že falšované vakcínové karty sa dajú ľahko zaobstarať online prostredníctvom temného webu. Používatelia jednoducho pošlú svoje údaje a už za 200 dolárov dostanú oficiálne vyzerajúci očkovací preukaz.

Samotné karty navyše nemusia obsahovať všetky rovnaké informácie, čo zvyšuje pravdepodobnosť zámeny. Judi Korzec, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti VaxAtlas, spoločnosti zaoberajúcej sa správou vakcín, ktorá pri zhromažďovaní údajov o očkovaní spolupracuje so sieťou 60 000 poskytovateľov lekární, poznamenáva, že v mnohých papierových očkovacích lístkoch prijatých na očkovacích miestach chýbajú údaje alebo nie sú jasne štát, kde nájdete celý záznam. „Tieto záznamy bude ťažké nájsť a mohli by viesť k podvodom, keď sa ľudia budú snažiť„ dokázať “svoj stav očkovania,“ hovorí.

Vakcínové pasy, technologicky podložený dôkaz, že ste boli očkovaní proti Covid-19, môžu poskytnúť väčšiu bezpečnosť pre podniky, ktoré majú záujem v technológii, ale musí byť ešte široko prijatá verejnosťou.

Niektorí vlastníci firiem ako Natasha Miller - zakladateľka spoločnosti Entire Productions, spoločnosti zaoberajúcej sa plánovaním firemných akcií v San Franciscu - považujú otázku poskytnutia dôkazu o očkovaní za otázku osobnej zodpovednosti. A tieto pandemické postupy by mali zostať v platnosti pre väčšinu podnikateľov: „Myslím si, že by malo byť na zákazníkovi, či predloží alebo nepreukáže kartu ako dôkaz.“ Ale aj potom hovorí, že to nie je liek na všetko. S očkovacím preukazom alebo bez neho podľa nej môžu ľudia stále ochorieť.

nikko love y el patrimonio neto del hip hop

Objasnenie: Predchádzajúca verzia tohto príbehu nesprávne uviedla typy firiem, na ktoré sa na Floride vzťahuje zákaz očkovacích pasov. Dodržiavať ich musia iba podnikatelia, ktorí dostávajú štátne prostriedky.