Muselk Bio (Wiki)

Je Muselk slobodný alebo ženatý? Priateľka, výška, čistá hodnota a životopis. Dozvieme sa o Muselkovej afére, rodine a plate.