Životopis Anne Snyder Brooks

Anne Snyder Brooks je prominentná spisovateľka, autorka a výskumná asistentka z Ameriky. Jej manžel David má čistú hodnotu 20 miliónov dolárov...