Kedy je čas inovovať hardvér? Odpoveď vás môže prekvapiť

Aby ste mohli plne využívať výhody súčasného podnikového softvéru, potrebujete hardvér, ktorý je dostatočne robustný na jeho spustenie.