Ako napísať finančnú časť podnikateľského plánu

Náčrt stratégie rastu vašej spoločnosti je pre obchodný plán nevyhnutný, ale nie je úplný bez čísel, ktoré ho podporujú. Tu je niekoľko rád, ako zahrnúť napríklad prognózu predaja, rozpočet výdavkov a výkaz hotovostných tokov.

Finančné ukazovatele

Súvisiace pojmy: súvahy; Výkazy peňažných tokov; Výkazy ziskov a strát; Návratnosť aktív ...