Najväčšie puzzle, ktoré musí táto spoločnosť uniknúť z miestnosti vyriešiť? Ako rásť správnou cestou

Keď ľudia hľadajú odbočenie bez obrazovky, unikajúce miestnosti zbierajú paru.