Prečo bude v nasledujúcom desaťročí nahradená polovica spoločností S&P 500

Ťažké váhy predtým trávili 33 rokov na indexe S&P 500. Podľa predpovedí poklesnú na 14 rokov. Tu to znamená, čo to znamená a aké kroky by ste mali podniknúť.

Ako pripraviť spoločnosť na počiatočnú verejnú ponuku

Prvotnú verejnú ponuku akcií možno považovať za definitívny znak úspechu spoločnosti. Tu je pohľad na kroky, ktoré môže spoločnosť podniknúť pri príprave na IPO.