Životopis Mihajla Veruovića (Wiki)

Je Mihajlo Veruović ženatý? Manželka, výška, čistý majetok a životopis. Dozvieme sa o afére Mihajla Veruovića, rodine, plate.