Eliot Salt Biografia

Eliot Salt je známy anglický divadelný tvorca, komik, herečka a spisovateľ. Je dobre známa svojím účinkovaním vo filme Počasie v dome