25 vecí, ktoré by som si prial, som vedel, keď som bol mladý podnikateľ

Učiť sa od ostatných je oveľa jednoduchšie ako učiť sa z neúspechu.