Hlavná Osobný Kapitál Ako myslieť viac na bohatého človeka (a skutočne sa stať bohatým)

Ako myslieť viac na bohatého človeka (a skutočne sa stať bohatým)

Ak chcete byť bohatí, má zmysel modelovať, čo robia bohatí ľudia. Správanie sa však riadi základnými vierami a spôsobmi myslenia, čo znamená, že aj zbohatnutie si často vyžaduje posun v myslení. Nižšie uvedená infografika rozdeľuje kľúčové rozdiely v ceste, aby bolo úplne jasné, kam zamerať vašu pozornosť bohatí a chudobní ľudia majú tendenciu pozerať sa na peniaze.

V podstate veľa toho, čo oddeľuje bohatých a chudobných ľudí, je pocit osobnej zodpovednosti za vlastný osud a neochota prijať porážku tvárou v tvár neúspechu. Jednotlivci, ktorí majú radosť z bohatstva, sú tiež ochotní učiť sa a brať si pomoc a sú schopní pozerať sa na život z dlhodobého hľadiska a nie byť zmietaní momentálnymi emóciami. Ak sa potrebujete takto zamyslieť, prečítajte si klasické knihy ako Napoleon Hill Myslite a rastú Bohatý je skvelý a jednoduchý spôsob, ako začať. Ale buďte tiež odvážni. Rozšírte svoj sociálny kruh a obklopte sa ľuďmi, ktorí majú silné finančné cítenie. Čím viac ste v ich okolí, tým viac sa ich myslenie bude dotýkať vás.

laura govan fecha de nacimiento